AMBULANCA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE, DOPRAVNEJ PSYCHOLÓGIE A PSYCHOTERAPIE

Psychotesty zbrane

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane

Ponúkame vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane podľa zákona 128/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dĺžka psychologického vyšetrenia závisí od tempa posudzovanej osoby, cca 2 hodiny. Psychologické vyšetrenie žiadateľa môže vykonať a závery o psychickej spôsobilosti vydať len psychológ so špecializáciou v odbore klinická psychológia. Psychologické vyšetrenie pozostáva z čestného prehlásenia, štrukturovaného rozhovoru, anamnestisckého dotazníka, ktorým sa zisťujú anamnestické údaje a psychologických testov, ktorými sa zisťujú zákonom požadované kritériá /ako napr. úroveň intelektu, agresivity, výkonové dispozície, štruktúra osobnosti, psychopatologické fenomény, odolnosť voči záťaži, motivačné a vôľové vlastnosti.../.

Na vyšetrenie je potrebné si priniesť:

  • občiansky preukaz
  • zbrojný preukaz
  • okuliare, ak potrebujete