AMBULANCA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE, DOPRAVNEJ PSYCHOLÓGIE A PSYCHOTERAPIE

Psychotesty vodiči

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla

Ponúkame vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. Podľa zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.8 a 9 z roku 2009 Z.z. potrebujú psychologické vyšetrenie tieto skupiny vodičov:

a) žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C + E, D, D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1a D1 + E a

b) iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.

Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa

a) vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C + E, D a D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 + E,

b) vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Psychologické vyšetrenie žiadateľa môže vykonať a závery o psychickej spôsobilosti vydať len psychológ so špecializáciou v odbore dopravná psychológia. Psychologické vyšetrenie pozostáva zo štrukturovaného rozhovoru, ktorým sa zisťujú anamnestické údaje /ako napr. výstrednosti vo vodičskej praxi, dopravné nehody a dopravné priestupky, odobratý vodičský preukaz, absolútny a relatívny počet najazdených kilometrov, vyšší počet úrazov, opakovaná trestná činnosť, alkoholizmus a závislosť od psychotropných látok, zdravotné chyby, poruchy a choroby.../, špeciálnych psychologických testov, ktorými sa zisťujú zákonom požadované kritériá /ako napr. úroveň intelektu, výkonové dispozície, štruktúra osobnosti, psychopatologické fenomény, odolnosť voči záťaži, motivačné a vôľové vlastnosti.../ a pomocou špeciálnych prístrojových techník /determinačný test, test rýchlosti reakcie..../.

Závery psychologického vyšetrenia psychológ zaznamená do zdravotnej dokumentácie žiadateľa a do tlačiva o psychologickom vyšetrení vodiča. Ak sa psychologickým vyšetrením nezistia dôvody, pre ktoré by žiadateľ nebol spôsobilý viesť motorové vozidlo, psychológ v záveroch uvedie, že žiadateľ je psychicky spôsobilý viesť motorové vozidlo. Ak sa psychologickým vyšetrením zistia dôvody, pre ktoré žiadateľ nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo, psychológ v záveroch uvedie, že žiadateľ nie je psychicky spôsobilý viesť motorové vozidlo.

Vyšetrenie sme schopní urobiť individuálne ale aj skupinovo /do 20 ľudí v skupine/. Vyšetrenie sa môže uskutočniť aj vo Vašich vlastných priestoroch. Vyšetrenie trvá od počtu vyšetrovaných vodičov. Vyhodnotenie v podobe tlačiva „Záver o psychologickom vyšetrení žiadateľa/vodiča“ /podľa zákona č. 8 a 9 z 2009/ sme schopní dodať okamžite alebo do 24 hodín.

Na vyšetrenie je potrebné si priniesť:

  • občiansky preukaz
  • vodičský preukaz
  • zdravotnú dokumentáciu
  • okuliare, ak potrebujete

Objednávanie na telefónnom čísle: 0908 190 462,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.