AMBULANCA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE, DOPRAVNEJ PSYCHOLÓGIE A PSYCHOTERAPIE

Profil ambulancie

Môj psychológ s.r.o.  je Ambulanciou klinickej psychológie, dopravnej psychológie a psychoterapie. Poskytujeme komplexné profesionálne služby v oblasti psychologických služieb. Naša ambulancia je pokračovateľom  ambulancie PhDr. Tatjana Havlíková, psychológ s.r.o..
Zaoberáme sa nasledujúcimi psychologickými činnosťami:

 • klinicko-psychologické vyšetrenia a psychodiagnostika
 • psychotesty na:
  • vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla
  • vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane
 • neuropsychologická diagnostika a rehabilitácia
 • psychoterapia 
 • psychologické poradenstvo
 • odborné poradenstvo pre vodičov

Našimi pacientmi/klientmi sú: 

 • deti /od 0 do 14 rokov/
 • dospievajúci /od 15 do 18 rokov/
 • dospelí /od 18 vyššie/

Špecializujeme sa na rôzne okruhy problémov v rámci celej populácie. Spolupracujeme s lekármi a ďalšími odborníkmi pri riešení rôznych problémov našich pacientov.