AMBULANCA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE, DOPRAVNEJ PSYCHOLÓGIE A PSYCHOTERAPIE

Cenník

Naši pacienti majú možnosť  využíť naše služby aj ako samoplatcovia. V tom prípade platí nasledujúci cenník  psychologických služieb:

Individuálna, párová, rodinná psychoterapia /40-70 min/ 25-50 € 
psychologické poradenstvo  /30-40 min/ 15-25 €
parciálna psychodiagnostika od 50 €
komplexná psychodiagnostika 200 €
nácvik relaxácie /30 min/ 10 €
psychotesty vodičov 60 - 100 €
psychotesty žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane      80 €
vystavenie duplikátu posudku/osvedčenia/ 10 €
storno za zrušené stretnutie /od 24 hod vopred/ plná suma

 

Spôsob platby

 • na mieste/dostanete príjmový doklad/ 
 • prevod/vklad na účet - platba dopredu po dohode /dostanete faktúru/ 
 • Platobné údaje pre psychoterapiu: 
  • č.ú.: 3278554001 / 5600 (Prima banka)
  • VS: 0012013
  • ŠS: prvých 6 číslic rodného čísla
  • Popis/Správa pre prijímateľa: Meno a Priezvisko a Terapia
 • Platobné údaje pre psychodiagnostiku: 
  • č.ú.: 3278554001 / 5600 (Prima banka)
  • VS: 0022013
  • ŠS: prvých 6 číslic rodného čísla
  • Popis/Správa pre prijímateľa: Meno a Priezvisko a Diagnostika
 • Platobné údaje pre poradenstvo, konzultáciu: 
  • č.ú.: 3278554001 / 5600 (Prima banka)
  • VS: 0032013
  • ŠS: prvých 6 číslic rodného čísla
  • Popis/Správa pre prijímateľa: Meno a Priezvisko a Poradenstvo
 • Platobné údaje pre rehabilitáciu /či uz neuro alebo poruchy učenia, či inú/:
  • č.ú.: 3278554001 / 5600 (Prima banka)
  • VS: 0042013
  • ŠS: prvých 6 číslic rodného čísla
  • Popis/Správa pre prijímateľa: Meno a Priezvisko a Rehabilitácia
 • Platobné údaje pre ostatné: 
  • č.ú.: 3278554001 / 5600 (Prima banka)
  • VS: 0052013
  • ŠS: prvých 6 číslic rodného čísla
  • Popis/Správa pre prijímateľa: Meno a Priezvisko ine

Možnosť zľavy:

 • v prípade platby dopredu 5 sedení - 10% zľava /po dohode/