AMBULANCA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE, DOPRAVNEJ PSYCHOLÓGIE A PSYCHOTERAPIE

Náš tím

foto brandoburova thMgr. Petra Brandoburová, PhD.
Psychologička

V ambulancii Môj psychológ s.r.o. pracujem s klientmi v dospelom veku v diagnostickom aj terapeutickom procese. Psychoterapeutický výcvik absolvujem v Katatýmne-imaginatívnej psychoterapii. Okrem toho sa venujem výskumne oblasti neuropsychológie. Pracovala som v zariadení pre seniorov a aktuálne pôsobím tiež v neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby ľuďom s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou a na 2. neurologickej klinike LF UK a UN.


foto krakovska thMgr. Simona Krakovská
Psychologička

V ambulancii Môj psychológ s.r.o. sa venujem práci s deťmi a ich rodičmi, v oblasti diagnostiky aj poradenstva v rôznych situáciách, ako sú problémy so správaním, pocity strachu, smútku či úzkosti, psychosomatické ťažkosti, šikana v škole, zvládanie rozvodovej situácie a mnohé iné. Špecializujem sa aj na oblasť neuropsychologickej rehabilitácie porúch pamäti, pozornosti a iných poznávacích funkcií po poraneniach mozgu a vediem tréningy pamäti a pozornosti pre ľudí v rôznom veku. Pracujem taktiež v neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby ľuďom s poruchami pamäti.


foto svehlikova thMgr. Linda Švehlíková
Psychologička

V ambulancii Môj psychológ s.r.o. poskytujem klientom psychologickú diagnostiku, poradenstvo a psychoterapiu, či už vo forme individuálnych konzultácií alebo párovej a rodinnej terapie. Mám ukončený systemický psychoterapeutický výcvik, som zapísaná v zozname psychoterapeutov SR. Doterajšiu prax som vykonávala na psychiatrickom oddelení NsP Sv. Lukáša v Galante, na Oddelení služobnej psychológie MV SR a na ÚPSVAR v Bratislave, kde som pracovala s rôznymi problémami teenagerov a ich rodičov.Spolupracujeme

Spolupracujeme s ambulanciami Centra MEMORY n.o. a s viacerými lekármi a psychiatrami v Malackách a v okolí.

 

Odborným zástupcom a garantom kvality psychologických služieb Môj psychológ s.r.o. je klinický a dopravný psychológ, psychoterapeut Mgr. Štefan Vanko, PhD.