AMBULANCA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE, DOPRAVNEJ PSYCHOLÓGIE A PSYCHOTERAPIE

Psychoterapia

Psychoterapia, resp. psychologická intervencia smeruje k plnšej regenerácii psychických síl, s cieľom upraviť spôsob života a napomôcť celkovému zvýšeniu kvality života klienta a jeho životnej spokojnosti.

Psychoterapia je zámerné, cielené použitie psychoterapeutických prostriedkov k dosiahnutiu, obnoveniu a udržaniu kvality života človeka v osobnej, pracovnej, zdravotnej a sociálnej oblasti.

Ponúkame Vám možnosť spolupráce na takmer akejkoľvek Vašej problematike, z okruhu:

  • krízové psychické stavy a vývoje (neistoty, strachy, úzkosti, paniky, depresie, vážne choroby, smrť blízkej osoby, problémy pri nevere, rozchode, rozvode ai.) 
  • psychické problémy a ochorenia (spôsobené stresom - akútne, dlhodobé i chronické) 
  • psychosomatické ochorenia (odpadávanie, poruchy trávenia, niektoré gynekologické problémy, problémy s kožou, s dýchaním, bolesťami a iné) 
  • problémové správanie a problémy v komunikácií 
  • problémy v rodine, partnerstve, v sexe, s deťmi, v práci

Základom práce je terapeutický vzťah, ktorý sa buduje medzi klientom /pacientom/ a psychológom a má byť postavený na dôvere a bezpečí. Využívajú sa psychologické prostriedky umožňujúce klientovi, aby si hlbšie uvedomil podstatu svojho problému a aby sa naučil mu sám svojimi silami postaviť. Patria k nim empatický rozhovor, ale i niektoré ďalšie techniky ako napr. sú práca so snami, predstavami, so symbolmi, s telom, s kresbami, podľa toho čo klientovi vyhovuje.

Zvyčajné trvanie stretnutia je 50 min, a ich frekvencia je závislá od dohody /2-8 krát za mesiac/. Optimálne je to 1-2 krát za týždeň. Ukončenie sa deje po vzájomnej dohode. Objednáva sa telefonicky, prípadne e–mailom. Dohodne sa presný termín stretnutia, tak aby klient nemusel čakať.